Artykuły

Jak wygląda leczenie protetyczne w Esdentia?

Jak wygląda leczenie protetyczne w Esdentia?

W naszym gabinecie przywracamy pełnię uśmiechu naszym pacjentom poprzez zastosowanie mostów, koron (na podbudowie metalowej z porcelaną lub  pełnoceramicznych) oraz różnego rodzaju protez zębowych (szkieletowe, elastyczne, akrylowe, na zatrzaskach).

Leczenie odbywa się bezboleśnie. Nad skutecznością i komfortem pacjentów czuwa doktor Joanna Worotyńska, specjalista protetyki stomatologicznej .

Leczenie protetyczne rozpoczynamy od wnikliwego badania jamy ustnej oraz wykonania zdjęcia pantomograficznego, które pozwala na dokonanie pełnej oceny stanu uzębienia pacjenta. Następnie przedstawiamy pacjentowi plan leczenia, uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe danej osoby. W zależności od wybranego trybu leczenia zabiegi protetyczne realizujemy w trakcie kilku wizyt. Jeśli jest taka konieczność, pacjent kontynuuje wizyty kontrolne po zakończeniu właściwego leczenia.