Artykuły

Atrofia – czym jest i co ją powoduje?

Atrofia – czym jest i co ją powoduje?

Atrofia to specjalistyczna nazwa procesu zaniku tkanek. W dużej mierze do jej wystąpienia w obrębie jamy ustnej prowadzi utrata uzębienia. Odpowiedzialne za to są oddziałujące w tym miejscu siły, które destabilizują się, co prowadzi do zaburzenia naturalnego obciążenia tkanki kostnej.

Zmiany kostne wywołane brakami zębowymi rozwijają się bardzo szybko. W zaledwie kilka miesięcy znacząco zmniejsza się objętość kości, co w konsekwencji prowadzi do zaawansowanej atrofii. Proces ten jest trudny do odwrócenia, jednak można skutecznie mu zapobiegać, korzystając z leczenia protetycznego dostępnego w naszej klinice.

Atrofia prowadzi do wielu zmian w obrębie jamy ustnej, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Możemy do nich zaliczyć między innymi zmianę kształtu szczęki i żuchwy, zaburzenie działania stawu skroniowo-żuchwowego, a nawet trwałe zmiany estetyczne twarzy, wynikające z zaburzonej struktury kostnej. Zaburzenia i zmiany w obrębie tych ważnych elementów prowadzą do znacznego pogorszenia komfortu życia i mogą skutkować dolegliwościami takimi jak choroba okluzyjna, nasilone bóle głowy, w tym także bóle migrenowe. Dodatkowo pacjenci z atrofią cierpią z powodu głębokich bruzd i zmarszczek powstałych wskutek zapadania się policzków.

Jak zapobiegać i leczyć atrofię?

Szybką i skuteczną metodą ich leczenia jest zabieg wszczepienia implantu, który, przez dobranie odpowiedniego uzupełnienia protetycznego, trwale i bezpiecznie go wypełni. Implant pozwala na odtworzenie naturalnego obciążenia kości, dzięki wysokiej zdolności do osseointegracji, czyli asymilacji tkanki pacjenta ze strukturą implantu. Jeśli jednak działania zapobiegawcze zostaną podjęte za późno lub wszczepienie implantów będzie niemożliwe, atrofia może być leczona za pomocą zaawansowanych zabiegów stomatologicznych takich jak podniesienie dna zatoki szczękowej, przeszczep kości lub zabieg agumentacji (regeneracja kości).

Ryzyko wystąpienia atrofii jest dość wysokie i wymaga szybkiego reagowania w celu uniknięcia jej przykrych skutków. Po zabiegu ekstrakcji zęba lub w wyniku jego innej utraty należy rozważyć uzupełnienie powstałych braków za pomocą dostępnych metod leczenia protetycznego. W naszej klinice oferujemy wiele skutecznych metod leczenia protetycznego, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie zapobiegać rozwojowi atrofii.